Til hovedmeny Til innhold

Personvern


For oss i Condifa AS er det viktig at informasjonen vi mottar om deg behandles ansvarlig med hensyn til personvern og gjeldende lovverk. Vi vil nedenfor gi informasjon om hvordan vi behandler informasjonen vi mottar fra deg samt hvordan vi bruker den. Du vil også finne informasjon om dine rettigheter.

1. Generelt

Condifa AS vil heretter bli omtalt som «selger» og i enkelte tilfeller «avsender» og «vi». Kjøper blir omtalt som den personen som foretar kjøp eller på annet vis benytter Condifa sine tjenester, og benytter følgende benevnelser; kunde, kjøper, du, deg, din, ditt o.l.
Med «personvern» menes den enkeltes private eller offentlige informasjon som kan benyttes til å delvis eller helt identifisere en person.
Condifa samler inn og behandler kun informasjonen som er nødvendig for at du som kunde skal kunne gjennomføre et kjøp eller benytte Condifa AS sine tjenester. Dette kan omfatte, men er ikke avgrenset til, kjøp via vår nettside, per telefon eller e-post.

1.1 Arkivering av personopplysninger
Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Condifa AS sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

1.2 Sikring av personopplysninger
Condifa AS har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

1.3 Din sikkerhet
Condifa AS kommer ikke til å selge eller på annet vis distribuere din personinformasjon til tredjeparter. Kun våre forretningspartnere vil motta informasjon i den grad det er nødvendig for å yte servicen vi tilbyr. Når informasjonen ikke lenger er nødvendig vil den bli slettet/destruert.


2. Utlevering av personopplysninger

I enkelte tilfeller kreves det at vi utleverer personinformasjon i varierende grad. Dette må til for at vi skal kunne gi service, samt yte de funksjoner og tjenester du som kunde har bestilt.

Levering av varer:
Condifa AS benytter primært Postnord og Bring for transport av varer. Condifa utleverer kun de nødvendige opplysningene for at de skal kunne levere varene til deg. Dette vil omfatte informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-post og ønsket leveringssted.

Våre leverandører og underleverandører:
I enkelte tilfeller kan det vært nødvendig å dele noe av dine personopplysninger med våre leverandører eller underleverandører. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med et salg, reklamasjon eller service.
Myndigheter:
Innsyn og deling av dine personopplysninger kan gis til offentlige instanser som følge av juridiske krav eller pålegg om utlevering av informasjon. Dette kan for eksempel være politi, skattemyndighetene eller andre statlige instanser.
Kredittselskaper og finansieringsinstitusjoner:
På forespørsel kan dine personopplysninger deles med finansielle institusjoner for å administrere og håndtere betalinger eller ved bruk av kreditt. I de tilfeller hvor det må søkes om kreditt vil det bli utført en kredittsjekk.

Forsikringsgiver:
Dersom du ønsker å forsikre en forsendelse vil personopplysninger deles med forsikringsgiver. Forsikringsgiver vil i de aller fleste tilfeller være transportøren av varene.


3. Informasjonen du gir oss
Kontaktinformasjon: fullt navn, epostadresse, mobiltelefonnummer, faktura- og leveringsadresse.
Betalingsinformasjon: bankkortopplysninger, fakturainformasjon, bankkontonummer osv.
Eiendom: eiendomsidentifikasjon, leilighetsnummer osv.


4. Informasjon vi samler inn
Cookies / Informasjon om bruken av nettstedet vårt: informasjon hvordan du fant oss, og hvordan du bruker tjenestene våre.

Informasjon om varer/tjenester: Detaljer og historikk på varer og tjenester du kjøper av oss.
Økonomisk informasjon: godkjente kreditter via våre samarbeidspartnere. Eksempler på dette kan være Experian, Bisnode, KMinfo.
Videoovervåkning: Våre lokaler er videoovervåket.


5. Hva vi gjør med informasjon
Informasjonen vi krever utlevert fra deg benyttes kun til å administrere og behandle et kjøp, tjeneste eller service. Informasjonen vi passivt samler inn brukes til en rekke ulike formål for å kunne forbedre våre tjenester samt gi deg som kunde en bedre opplevelse.

Kategorisk om hvordan vi bruker informasjon vi samler inn fordeles slik:

Personopplysninger:
- Registrere, behandle og sende ut varer og tjenester.
- Forbedre interne systemer.
- Vedlikehold, service og generell kundeservice på telefon, post og e-post.
- Oppfølging av varer og tjenester
- Kredittsjekk
Dersom gitt samtykke:
- Informere og markedsføre produkter og tjenester på telefon og e-post.
- Analyser og statistikk om bruken din på vårt nettsted. Dette for å blant annet bedre kunne forutsi forbruk og derav forbedre våre innkjøp.
- Invitere deg til å delta i diverse undersøkelser med det formål å forbedre våre varer og tjenester.
Vi er også pålagt av regnskapsloven å lagre transaksjonsdata i 5 år.


6. Sikker lagring av data
Dine data lagres i Norge og vil primært bli behandlet innen for Norges grenser. I enkelte tilfeller i form av tilbud eller bestillingsvarer kan det være nødvendig å utveksle dine opplysninger med våre leverandører i EU/EØS.
Har du sagt ja til å motta nyhetsbrev lagres navn og epostadresse på en server i USA
Condifa tar personvern alvorlig og har implementert flere lag med beskyttelse, samt begrenset innsynet etter hva hver enkelt behøver av informasjon for å kunne yte de tjenester vi tilbyr.


7. Sletting av data
Vi sletter regelmessig informasjon vi ikke anser som vitalt for å kunne yte god service.


8. Dine rettigheter
Rett til sletting:
Du har rett til «å bli glemt». All data vi har lagret om det blir da slettet som ikke lenger er nødvendig for det formålet det ble samlet inn til. Vær oppmerksom på at regnskapsloven og andre juridiske eller rettslige pålegg kan forhindre oss i fra å slette/destruere deler av informasjonen. Du vil i så tilfelle få beskjed om dette.
Rett til å endre/korrigere informasjon:
Du har rett til å endre/korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv. «Mine Sider» på vår nettside gir deg stor frihet til dette med unntak av enkelte felter. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker å endre noe.

Rett til å trekke tilbake samtykke:
Du kan når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til Condifa AS.

Rett til å få tilgang til opplysningene dine:
Kontakt oss for å få oversendt informasjonen vi har lagret om deg. Normalt sett vil det ta 1-2 uker å få oversendt alt avhengig av pågang.


Kontakt oss
Dersom du har spørsmål rundt ditt personvern eller mistenker noe ulovlig, vennligst kontakt oss på følgende e-post: personvern@condifa.no
Eller ringe vårt sentralbord på TLF: 32 89 93 32
Alle våre ansatte har taushetsplikt og behandler din informasjon fortrolig og ihht. norsk lov.

Condifa AS forbeholder seg retten til å endre og oppdaterer personvernreglene.

Sist oppdatert: 15. sep 2018