Til hovedmeny Til innhold

Kjøpsvilkår Privat

1. Generelt
Betingelser nevnt her gjelder for salg av produkter og/eller tjenester fra Condifa AS (org. 920 260 942), med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.
Condifa AS vil heretter bli omtalt som «selger» og i enkelte tilfeller «avsender». Kjøper blir omtalt som den personen som foretar kjøp og benytter følgende benevnelser; kunde, kjøper, du, deg, din, ditt o.l. 
Vi leverer kun til fastlands Norge. 
Condifa AS vil ta betalt for varer med mva. samt øvrige avgifter hvor dette forekommer med mindre annet er avtalt.

2. Kundeforhold
Alle privatpersoner bosatt og med gyldig adresse i Norge kan registrere seg og handle i vår nettbutikk.

2. Bestillings- og avtaleprosess
All data, herunder produktinformasjon, antall, pris, betingelser kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått (dvs. før kunde har sluttført kjøp i handlekurven). 
Din bestilling er bindende når bestillingen er oversendt selger. Det vil til enhver tid være de priser og betingelser som foreligger ved registrering av ordre/utsjekk i nettbutikk som er gjeldende. Vær oppmerksom på at enkelte produkter og/eller tjenester kan ha andre betingelser - dette vil i så tilfelle være spesifisert på kategorien, typen eller produktet i nettbutikken.
Selger forbeholder seg retten til å kansellere din ordre/bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt/utgått. Selger vil etter beste evne prøve i samråd med kjøper å finne tilsvarende produkt som kan erstatte utsolgt/utgått produkt.
Selger vil sende bestillingsbekreftelse når bestillinger er mottatt og derav registrert. Det sendes en sendingsbekreftelse fra selger når varene er sendt til oppgitt e-post adresse. Bestilling og ordrehistorikk vil være å finne på «Mine Sider» på condifa.no. 

3. Pris og betaling
Alle priser på produktene er oppgitt inkl. MVA, miljøgebyrer samt øvrige avgifter (f. eks. sukkeravgift). Endelig beløp kan i enkelte tilfeller avvike fra oppgitt kjøpesum på kjøp foretatt i nettbutikk hvor gebyrer og avgifter må utregnes i etterkant, for eks. på maskiner. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, type og vekt. Avvik og feil meldes til selger innen 8 virkedager regnet fra datoen varene er mottatt av kjøper.
Ved kjøp av varer fra Condifa AS ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.
Oppdaterte priser vil være å finne i vår nettbutikk og vil alltid være gjeldende såfremt annet ikke er avtalt eller tilbudt. Prisene justeres fortløpende på grunnlag av endringer hos leverandør, frakt eller øvrige faktorer.
Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje med bank/kredittkort før utlevering av varer. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, gjelder renter og gebyrer fastsatt av DNB Factoring som fordringshaver. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet i det varene går ut fra vårt lager. Pakker som ikke blir hentet belastes med et gebyr på kr 200 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Condifa AS forbeholder seg retten til å råde over alle produkter og tjenester utlevert kunde frem til faktura/beløp er betalt i sin helhet.


5. Levering
Condifa AS har fokus på effektuere alle ordre raskest mulig. Som regel vil alle ordre som er mottatt og registrert før klokka 12.00 blir sendt ut samme dag. Frakttid vil i de alle fleste tilfeller være 16-48 timer på forsendelser med transportør. Unntak vil forekomme hvor transportør har spesifikke kjøredager. 
Skrivefeil og/eller trykkfeil kan forekomme i annonser, på nett eller øvrige steder. Selger forbeholder seg retten til å stanse og derav slette eller avvise ordre hvor feilen tilsvarer 15% eller mer av varens utsalgspris. Selger vil kontakte kjøper innen rimelig tid for avklare videre prosess.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil selger videreformidle dette såfremt selger er gitt informasjon om forsinkelsene, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. Skulle produktet(ene) av diverse årsaker ikke være mulig å levere vil kjøper bli informert om dette innen rimelig tid. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt. 
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering. Det er opp til kjøper å avgjøre om varen(e) skal forsikres i forkant av sending. 

På ordre med "Hente selv" som fraktalternativ må ordren være oss i hende minste 1 full virkedag før henting. Ved tvil, sjekk alltid statusen på din ordre på "Mine Sider".

6. Angrerett
Angreretten er nedfelt i norsk lov gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle varer og tjenester, enkelte unntak vil forkomme (for eks. på maskiner og ikke-returnerbare tjenester - se punkt 6.1). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette. Heretter omtalt som angrefrist. Etter beste evne, ta direkte kontakt med Selger og/eller Condifa AS sin kundeservice.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet. NB! Dersom angrerettskjema er sendt per e-post, så kan dette i enkelte tilfeller havne i SPAM-filter eller søppelpost. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til riktig Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du undersøker eller bruker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Såfremt det er mulig skal varen(e) sendes tilbake i original emballasje, eller tilsvarende emballasje.

Selger forplikter seg til å tilbakebetale totalbeløpet på ordren dersom varens tilstand, samt evt. tilbehør og forpaking, er ihht. betingelsene nevnt ovenfor, eller etter avtale. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. Tilbakebetalingen vil skje elektronisk til benyttet kontonummer på ordren.

Angrerett skjema sendes kjøper per e-post sammen med faktura. Vennligst sjekk SPAM-filter/Søppelpost dersom du ikke finner denne. Har du mistet e-posten så kan du alltids laste ned skjemaet ved å trykke på lenken her:  Angrerett skjema

6.1 Angrerett - Unntak
For å kunne ivareta matsikkerheten, herunder korrekt oppbevaring som temperatur, bevegelse eller støtskader, skitt og smuss eller fuktighet, gis det ingen angrerett på matvarer. Det gis heller ingen angrerett på enkelte tjenester og service som av natur ikke er returnerbar. 
Følgende produkter og/eller tjenester gis det ingen angrerett på:

- All type mat, inkl. frysevarer i det øyeblikk dette er utlevert eller overlevert transportør.
- Service eller vedlikehold av maskiner eller utstyr hvor dette ikke er omfattet av garanti eller knyttet mot skriftelig avtale/reklamasjon.
- Utskrift av bilde på kake etter mottatt ordre.
- Produkter hvor forseglingen er brutt (for eks. CD, DVD eller typiske garanti-forseglinger).
- På tjenester hvor man har utført et gitt arbeid. 

7. Reklamasjon og garanti

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil og/eller mangler. Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Ved forsinkelse må krav rettes til selgeren innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren muntlig og skriftlig. Dokumentasjon på feil og/eller mangler må fremlegges. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, betaler ikke selgeren disse utgiftene. Både garantien og reklamasjonsretten vil i et slikt tilfelle bortfalle med umiddelbar virkning.
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes selger eller forhold på hans side, har selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når selger foretar retting eller omlevering, kan ikke kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8 virkedager regnet fra levering fant sted.
Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.


8. Erstatningsansvar
Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

9. Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

10. Betaling med kort
Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
For å gjøre det enkelt og sikkert å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen i egen nettleser. Condifa AS lagrer ingen kortinformasjon foruten hva som kreves for å gjennomføre det aktuelle kjøpet. 
Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør Netaxept. 


11. Nyhetsbrev og kommunikasjon
Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

12. Retningslinjer for personvern
Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre nettsider.

13. Innrapportering av SU og SJ
Ved salg av produkter som er avgiftsbelagt vil Selger legge til avgiftene på kjøpers faktura, såfremt kjøper ikke har oversendt dokumentasjon på fritak, enten ved egenerklæring eller ved egen rapportering til skatteetaten. Kjøper er ansvarlig for at dokumentasjonen er oversendt før et eventuelt kjøp foretas, samt at dokumentasjonen er gyldig.

14. Salgspant
Condifa AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter eller privatpersoner til demo, utlån o.l. skal merkes med selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

15. Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

16. Eksport
Kjøpers bedrift forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

17. Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen eller øvrige faktorer. Endringer vil bli publisert og meldt i fra om på selgers nettside.

18. Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgeren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

19. Tvister og lovvalg
Tvister i anledning Condifa AS sine betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Condifa AS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Drammen tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

Sist oppdatert:  1. November 2018