Til hovedmeny Til innhold

Icams etiske forpliktelse


 

...å garantere sporbarheten for alle råvarer gjennom partnerskap med kakaobøndene, som eier sin egen eiendom, for å sikre langvarig leveranse av essensielle ressurser og en rettferdig avtale.
Icam sørger for å forbedre opplæring og infrastruktur i bøndenes lokalsamfunn, i tillegg til opplæring av bøndene selv. Denne arbeidsmåten gjør Icam i stand til å etablere direkte kontakt med kakaobøndene og bedre arbeidsforholdene samtidig med kvaliteten på kakaoen som dyrkes. Dermed skapes en uavhengig prosess for å bekrefte bærekraften i programmet, slik som f.eks prosjektene i den Dominikanske Republikk, Uganda og Peru. Icam begrenser antallet mellomledd og betaler bøndene en rettferdig pris for kakaoen de produserer.
Denne etiske behandlingen av hver enkelt relasjon setter bøndene og Icam på samme fundament, siden de begge blir handelspartnere som jobber sammen for å takle de varierende betingelsene i markedet. Icam garanterer bøndene en rettferdig pris. Ikke bare i forhold til betaling for avlingen, men i en helhetsverdi som også innebærer menneskelig kapital og langsiktige kjøpsavtaler. Dette gir et stabilt forretningsforhold som er bygget på respekt og myndiggjøring.